Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Nowe Roporządzenie w sprawie Kosztorysu Inwestorskiego - od 01.01.2022r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 

Zmiany w ustawie Prawo Zazmówień Publicznych, wprowadzone w 2021 roku, dotknęły m.in. przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski.

 

Zgodnie z art. 97 przepisów wprowadzających ustawę PZP,  konieczne było wydanie nowego rozporządzenia obejmującego m.in. opracowanie przedmiaru robót. Ta podstawa prawna oraz na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy PZP, niezbędne było także wydanie nowego rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.


  KI_Rozporządzenie_20.12.2021 

wróć strzałka do góry