Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Nowe Roporządzenie w sprawie Przedmiaru Robót - od 01.01.2022r.

Od 01.01.2022r, zaczęło obowiązywać:

 

Wszystkie zmiany w przepisach będą omawiane na szkoleniach Kurs kosztorysowania z obslugą programu BIMestiMate - zapraszamy.

 

Zmiany w ustawie Prawo Zazmówień Publicznych, wprowadzone w 2021 roku, dotknęły m.in. przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia jest kosztorys inwestorski.

 

Zgodnie z art. 97 przepisów wprowadzających ustawę PZP,  konieczne było wydanie nowego rozporządzenia obejmującego m.in. opracowanie przedmiaru robót. Ta podstawa prawna oraz na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 2 ustawy PZP, niezbędne było także wydanie nowego rozporządzenia określającego metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 


  PR_Rozporządzenie_od 01.01.2022 
  KI_Rozporządzenie_od 01.01.2022 

Nowe Roporządzenie w sprawie Przedmiaru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego
wróć strzałka do góry