Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Czym jest kosztorysowanie?

  • Dla zamawiającego publicznego kosztorys inwestorski to dokument polegający na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót. 
  • Dla inwestora komercyjnego kosztorys jest dokumentem zawierającym szacowany koszt związany z realizacją zamierzenia inwestycyjnego.
  • Dla oferenta dokumentem jest kosztorys ofertowy, w którym to przedstawia cenę za jaką jest skłonny wykonać roboty

 

Prawidłowe sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu wymaga od opracowującego doświadczenia oraz dużej wiedzy. Dlatego niniejsza strona ma na celu pomóc kosztorysantom przybliżyć zagadnienia związane z kosztorysowaniem oraz przedmiarowaniem.

W tym celu przygotowaliśmy tematyczne artykuły, niezbędne przepisy prawne oraz wyjątkowe szkolenia. Posłużą one nabyciu wiedzy oraz rozwinięciu i doskonaleniu posiadanych umiejętności.

 

Proponujemy szkolenia  z przedmiarowania i kosztorysowania  z wykorzystaniem programów do kosztorysowania: BIMestiMate, Norma Pro, Norma Expert.

Oferujemy również możliwość zakupu każdego z tych programów,  a także cenników niezbędnych do sporządzania kosztorysów.

 

Szacowanie kosztów odbywa się na różnych stadiach zaawansowania inwestycji, dlatego przybliżamy zagadnienia dotyczące szacowania planowanych kosztów inwestycji, wyliczenia wartości kosztorysowej inwestycji tzw. WKI, kosztorysowania, przedmiarowania, opracowania harmonogramów oraz innych obszarów pokrewnych niezbędnych podczas planowania, projektowania i rozliczania zamierzenia inwestycyjnego.wróć strzałka do góry