Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

SEKOCENBUD - Informatory i Biuletyny cenowe

Sekocenbud - to baza cenowa najczęściej używana na rynku budowlanym. Wydawana jest kwartalnie jako informatory i biuletyny w wersji książkowej lub elektronicznej na CD. Wersja elektroniczna umożliwia import bazy cenowej do znanych programów kosztorysowych np. BIMestiMate, Normy Pro, Normy Expert i innych.

 

Formularz zamówienia SEKOCENBUD na rok 2022.  SEKOCENBUD_Formularz zamowienia 2022

 

 

Informatory cenowe IMB, IMI, IME, IRS służą do opracowania kosztorysów metodą szczegółową. Zawierają ceny rynkowe R, M, S dostępne dla branży: budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej z podaniem stawek r-g, narzutów Kp, zysku i kosztów zakupów.

 

Biuletyny cen robót  BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR, BCO cz.I i II, BCM, WKI, BCA, BCD, BCP, BCR, ZWW zawierają  ceny robót na różnym poziomie agregacji. Służą do opracowania kalkulacji metodą uproszczoną:  kosztorysów, wyliczenia wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), szacowania kosztów realizacji inwestycji.

 

* Ceny Producenta, mogą ulec zmianie  /  ** Podane ceny są cenami jednostkowymi brutto i zawierają podatek VAT (Dz.U. 2014, poz.915)

Lp.

SEKOCENBUD
INFORMATORY i BIULETYNY CENOWE 2022 *

Cena brutto w zł
za 1 szt.**

Wydawnictwo miesięczne

1.

Błyskawica - informacja miesięczna o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki i prognozy zmian cen 1m2 modelowych obiektów

24,00

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej

2.

Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB

80,00

3.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI

74,00

4.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME

74,00

5.

Informacja o staw. rob. koszt. oraz cenach najmu sprzętu bud. IRS

80,00

Biuletyny cen robót (proste) – wydawnictwa kwartalne

6.

Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ

53,00

7.

Biuletyn cen robót budowlano – inwestycyjnych BRB

62,00

8.

Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI

53,00

9.

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE

53,00

10.

Biuletyn cen robót budowlanych remontowych oraz zabytkowych BRR

64,00

Biuletyny cen robót zagregowanych – wydawnictwo kwartalne

11.

Biuletyn cen obiektów kubaturowych BCO cz. I

107,00

12.

Biuletyn cen obiektów inżynieryjnych BCO cz. II

102,00

13.

Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM

75,00

14.

Wartość kosztorysowa inwestycji wskaźniki cenowe WKI 

85,00

Biuletyny cen scalonych – wydawnictwo kwartalne

15.

Biuletyn cen asortymentów robót BCA

69,00

16.

Biuletyn cen robót drogowych BCD

84,00

17.

Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP

50,00

Biuletyny waloryzacyjno-regionalizacyjne – wydawnictwo kwartalne

18.

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR

63,00

19.

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW

75,90

Biuletyny ubezpieczeniowe – wydawnictwo półroczne

20

Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU - półrocznik

87,00

 

WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE NA PŁYCIE CD

 

21.

SEKOCENBUD - Błyskawica - miesięcznik

29,00

22.

SEKOCENBUD - Informacje kwartalne RMS-MAX
(IMB, IMI, IME, IRS + ceny producenckie z portalu e-SEKOCENBUD)

312,00

23.

SEKOCENBUD - Biuletyny proste (BRZ, BRB, BRI, BRE i BRR) kwartalnik

243,00

24.

SEKOCENBUD - Biuletyny zagregowane (BCO cz. I i II, BCM) kwartalnik

258,00

25.

SEKOCENBUD - Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) kwartalnik

186,00

26.

SEKOCENBUD - Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) kwartalnik

105,00

27.

Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU - półrocznik

138,00wróć strzałka do góry