Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Program do harmonogramów

Terminy i miejsca

Cena jednostkowa brutto, zawiera podatek VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, na podst. Ustawy z dn. 9 maja 2014, o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz.915)

Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY

O SZKOLENIU


Przy realizacji inwestycji budowlanej niezbędnym dokumentem jest harmonogram opracowany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez Inwestora.

 

Dwight D. Eisenhower - amerykański dowódca wojskowy, generał armii Stanów Zjednoczonych, uczestnik II wojny światowej, Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, polityk, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych zauważył:

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.”

 

Harmonogram: dla Wykonawcy ma na celu przedstawienie przyjętej strategii realizacji budowy, natomiast dla Inwestora stanowi ważne i niezbędne  narzędzie umożliwiające monitorowanie realizacji zamierzeń w stosunku do przedstawionego harmonogramu.

 

Świetnym rozwiązaniem jest możliwość wykorzystania oprogramowania BIMestimMate do tworzenia harmonogramu. Wszystko w jednym programie. Program daje możliwość opracowania standardowych kosztorysów oraz płynnego przejścia do tworzenia harmonogramów.

 

Jak opracowujemy harmonogram w programie BIMestimMate? - o tym dowiemy się na szkoleniu wykonując ćwiczenia na przykładowym kosztorysie.

 

Harmonogram - czy na pewno jest potrzebny?

Błędem wielu wykonawców jest traktowanie harmonogramu jako zło konieczne zapominając, że harmonogram robót, to dla nich przede wszystkim narzędzie pozwalające na zaplanowanie robót, możliwość zapewnienia z odpowiednim wyprzedzeniem zasobów, dopełnienie nałożonych na nich obowiązków związanych z zapewnieniem mi. podwykonawców, dostawy materiałów i urządzeń, wykonania badań, odbiorów częściowych i końcowych robót. Z kolei zatwierdzony harmonogram jest informacją dla Inwestora o terminach przekazania dokumentacji, dokonywaniu uzgodnień czy zabezpieczenie w odpowiednim czasie kwot przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Harmonogram powinien posiadać też "odpowiednią" szczegółowość dającą możliwość koordynacji międzybranżowej robót z uwzględnieniem poszczególnych odcinków robót budowlanych.


Program szkolenia


  • Wykres Gantta - Praca na programie BIMestiMate pozwoli na rozwiązanie i zaplanowanie czasu pracy oraz czasu trwania przykładowego projektu. Uczestnicy tworzą w aplikacji szczegółowy harmonogram działań, aby następnie zdefiniować i wpisać czas trwania poszczególnych zadań oraz ich ustalą zależności pomiędzy określonymi czynnościami a także optymalną kolejność ich realizacji. Na podstawie wprowadzanych danych BIMestiMate automatycznie obliczy termin ich rozpoczęcia i  zakończenia zadań oraz stworzy wykres Gantta, który pomoże w obrazowy sposób ukazać realizację projektu.

 

  • Budżet projektu - Dzięki zamieszczonym informacjom dotyczącym kosztów poszczególnych etapów zadań BIMestiMate umożliwi dokładne kontrolowanie budżetu.

 

  • Wsparcie w zakresie kontroli realizacji – jak śledzić informacje dotyczące opóźnień czy zmian w kosztach lub planowanej ilości pracy, jak lepiej zaplanować wydatki, sprawdzić realizację zasobów, porównać planowane realizacje z rzeczywistym postępem, aby szybko wysnuć określone wnioski - o  tym powiemy podczas szkolenia.

Doświadczony ekspert


EZ
Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej.

 

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 
Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych firmach szkoleniowych w kraju.

Harmonogram w programie BIMestMate
wróć strzałka do góry