Szkolenia kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Kursy i szkolenia z kosztorysowania

Aby umiejętnie wdrożyć się branżę kosztorysową, niezbędne jest poznanie podstaw zarówno pod kątem przepisów prawnych, jak i obsługi programu do kosztorysowania. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele funkcji ułatwiających poruszanie się w świecie kosztorysów takie programy posiadają.

 

Dlatego przygotowaliśmy ciekawy, intensywny i bogaty w różnorodne branże, Kurs z kosztorysowania online

Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania. Dla najlepszego rezultatu, zajęcia zostały przygotowne w taki sposób, by zagadnienia teoretyczne i praktyczne ćwiczenia wzajemnie się przenikały.

 

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne. Dzięku temu trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów, popartych ćwiczeniami na programie do kosztorysowania, stają się zrozumiałe, łatwe  i przystępne.

 

Dla wykładowcy najważniejsze jest aby uczestnicy szkolenia zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania:  terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania,   zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według  metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania:  uczestnicy poznają budowę katalogów, rodzaje katalogów, branżowe katalogi, wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowę ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty,  funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy.

Uczą się prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.wróć strzałka do góry