UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące cookies w różnych przeglądarkach?

• Mozilla Firefox – kliknij tutaj

• Microsoft Internet Explorer - kliknij tutaj

• Google Chrome - kliknij tutaj

• Opera - kliknij tutaj

• Apple Safari - kliknij tutaj

• w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych - zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Kurs Kosztorysowania z obsługą oprogramowania Zuzia i/lub Norma poziom podstawowy

 

Kurs prowadzony jest w formie pozaszkolnej, umożliwia uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych o dodatkowe kwalifikacje w zakresie kosztorysowania.

 

SAMAX posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr rejestru: 1/2008.

Głównym celem czterodniowego kursu jest nauka sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania Norma Pro i Zuzia. Założeniem programowym kursu jest zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta i umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w intratnym na rynku pracy zawodzie kosztorysanta.

Uczestnicy po skończonym kursie otrzymują Zaświadczenie zgodnie z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Kurs trwa 4 dni (tylko w dni robocze), 32 godz. lekcyjne w godzinach 8:30-15:30.

Podczas kursu kosztorysowania uczestnicy zapoznają się obowiązującymi przepisami prawnymi, ważnymi w pracy kosztorysanta w tym z zasadami i metodami opracowania przedmiarów robót i kosztorysów. Na podstawie przykładowej dokumentacji uczestnicy opracowują przedmiary robót i kosztorysy oraz wyceny robót wg. metody uproszczonej i szczegółowej. Kursanci uczą się opracowywać kalkulacje własne dla nietypowych robót branżowych, sporządzać kalkulacje ceny jednostkowej robót, przyjmować wskaźniki narzutów i analizować składniki cenotwórcze.

Ćwiczenia podczas kursu kosztorysowania wykonywane są pod okiem specjalisty i praktyka i każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb kursantów.  Dla każdego przykładu omawiane są podstawy i zasady przedmiarowania, technologia wykonania robót, użyte materiały oraz sposób opracowania wyceny danej roboty. Aby nabrać wprawy i nauczyć się kalkulacji ceny dla przykładowych robót, uczestnicy wykonują po raz pierwszy ćwiczenia z użyciem kalkulatora na tzw. „piechotę”, a po zrozumieniu zasad przedmiarowania i kosztorysowania ćwiczą  na wybranym programie do kosztorysowania.


Podczas szkoleń stawiamy na praktyczne ćwiczenia umożliwiające zrozumienie zasad kosztorysowania i interpretację obowiązujących przepisów.


Kursanci poznają w sposób praktyczny narzędzia pomocne do kosztorysowania tj. publikacje cenowe, katalogi nakładów rzeczowych oraz programy do kosztorysowania. Nabywają umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania  Norma Pro i/lub Zuzia - do wyboru, na których opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy, wykorzystując w sposób praktyczny zawarte w programach funkcje i możliwości.
Na zakończeniu kursu przeprowadzany jest test i ćwiczenia sprawdzające wiedzę i nabyte umiejętności podczas kursu


Głównym celem kursu kosztorysowania jest poznanie zasad kosztorysowania i umiejętne ich stosowanie oraz narzędzi wspomagających pracę kosztorysanta.


W świetle często zmieniających się przepisów, współczesny kosztorysant powinien posiadać wiedzę często interdyscyplinarną i nadążać za ciągłymi zmianami przepisów prawnych niezbędnych w zakresie opracowywania kosztorysów kosztorysów inwestorskich oraz wycen robót przez wykonawców, powinien posiadać umiejętność kalkulacji ceny dla nowych technologii wykonywania robót, umiejętność określania kosztów organizacji i zarządzania robotami budowlanymi, posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, opracowywania harmonogramów robót, powinien posiadać umiejętność analizowania kosztów, a także umiejętność pomiaru kosztów, czasu realizacji i zakresu projektu oraz rozliczania robót.  
Od programu do kosztorysowania oczekujemy, że ułatwi wykonywanie pracy kosztorysanta, głównie usprawni i przyśpieszy jego pracę.  Wykorzystanie programów powinno odbywać się w sposób świadomy przez kosztorysanta, a opracowywanie przedmiarów i kosztorysów zgodny z technologią wykonywania robót. Program nie powinien pełnić jedynie roli narzędzia do „wklikiwania pozycji kosztorysowych”.

I. Część teoretyczno-praktyczna

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny

 • Zamawiający niepubliczny

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa

 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 • Kody CPV

3. Przedmiar robót

 • Dokumenty stanowiące podstawę opracowania

 • Cel i zasady przedmiarowania.

4. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

5. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa

 • Praca towarzysząca

 • Systematyka i agregacja robót

9. Opracowanie przykładowych przedmiarów

10. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania

 • Rodzaje kosztorysów

 • Elementy kosztorysu inwestorskiego

 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna

 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

11. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1.Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu "Norma Pro" i Zuzia

 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu

 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji

2.Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy , elementy..

 • Pozycje przedmiaru robót

 • Robota przyjęta z Katalogu

 • Opracowanie kalkulacji własnej robóty

 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

3.Kosztorys Inwestorski

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie

 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g

 • Cena jednostkowa roboty

4.Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

5.Sprawdzenie kosztorysu

6.Wydruki

7.Eksport i imprt kosztorysów, odczyt z PDF

Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro i/lub Zuzia,
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka,
 • nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 • możliwość skorzystania z kosultacji i pomocy: telefonicznej, mailowej oraz zdalnej
 • prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie z wzorem MEN.

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje

Zaświadczenie zgodnie z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cena kursu: 1 845,00 zł/brutto (1 500,00 zł/netto)
Kliknij i wyślij zgłoszenie już dziś, ilość miejsc ograniczona!

Informacja o podatku VAT:

Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa są zwolnione ze stawki VAT. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wypełnienie i odesłanie na adres naszego biura stosownego oświadczenia, którego wzór można pobrać poniżej:

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych z kosztorysowania
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania NORMA lub Zuzia na indywidualnym stanowisku pracy
 • materiały szkoleniowe – segregator z prezentacją w wersji papierowej, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
 • gorący lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • możliwość zakupu oprogramowania po promocyjnej cenie
 • możliwość zadawania pytań po skończonym kursie

28 listopada -1 grudnia w KATOWICACH

mgr inż. Elżbieta Ziaja — Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej według warunków kontraktowych FIDIC.  Od 2005 r.  prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska z przedmiotu „Przygotowania do realizacji projektu dla sektora wodno-kanalizacyjnego w ramach funduszy z UE. W latach 2009 do 2011 prowadziła zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego, na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Lądowym z zakresu kosztów inwestycji budowlanych.

Doświadczony praktyk, kosztorysant, wykładowca, prowadzi szkolenia w firmie BZPI Samax oraz innych wiodących firmach szkoleniowych w kraju. Prowadziła szkolenia m.in. dla pracowników ZUS’u, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach, Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”S.A., Ministerstw, Urzędów Miast: (Gliwice, Racibórz, Mikołów, Żory, Nowy Sącz, Katowice, Będzin, Czechowice-Dziedzice, Tychy, Knurów, Siewierz, Zawiercie, Sosnowiec), Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie, wielu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, Mostostalu Zabrze, Urzędów Pracy, Spółdzielni Mieszkaniowych, Kompanii Węglowej, Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, Tauron Dystrybucja, Elektrowni Rybnik i innych instytucji i firm wykonawczych w Polsce.

Inne szkolenia

 • WARSZTATY MS EXCEL - poziom I i II - poziom podstawowy >> Więcej informacji <<

 • Tworzenie harmonogramów dla robót budowlanych z zastosowaniem aplikacji Microsoft Project >> Więcej informacji <<

 • WARSZTATY KOSZTORYSOWE z programem ZUZIA i Norma PRO >> Więcej informacji <<

 • Warunki FIDIC - przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu >> Więcej informacji <<

 • Budżetowanie inwestycji budowlanej i WKI - zasady opracowania programu inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu…

 • KOB - warsztaty prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego po zmianach regulacji prawnych w 2015 r. >> Więcej informacji <<