Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu

KURS KOSZTORYSOWANIA Z OBSŁUGĄ OPROGRAMOWANIA ZUZIA I/LUB NORMA - poziom podstawowy

 

Kurs prowadzony jest w formie pozaszkolnej, umożliwia uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych o dodatkowe kwalifikacje w zakresie kosztorysowania.

SAMAX posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

nr ewidencyjny 2.24/00044/2011

oraz wpis do rejestru niepublicznych placówek

kształcenia ustawicznego nr rejestru: 1/2008.
 

Głównym celem 4-dniowego kursu jest nauka sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania Norma Pro i Zuzia. Założeniem programowym kursu jest zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta i umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających zatrudnienie w intratnym na rynku pracy zawodzie kosztorysanta.
 

Uczestnicy po skończonym kursie otrzymują Zaświadczenie zgodnie

z wzorcem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego

w formach pozaszkolnych.

 

Kurs trwa 4 dni (tylko w dni robocze), 30 godz. zegarowych w godzinach 8:30-16:00.

 

 

Terminy szkoleń na: www.samax.eu

Kurs kosztorysowania robót budowlanych wprowadza w podstawowe zagadnienia z zakresu kosztorysowania, zapoznaje uczestników z podstawowymi terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania. Dostarcza podstawowej wiedzy potrzebnej do samodzielnego opracowania przedmiarów robót dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnych i mechanicznej.

Kurs obejmuje zagadnienia związane z analizą składników cenotwórczych, sporządzaniem kalkulacji ceny jednostkowej robót oraz sporządzaniem kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych.

Przykładowe kosztorysy i ćwiczenia, które są wykonywane przez uczestników dostosowane są każdorazowo do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki doświadczeniu prowadzącego wykonywane są ćwiczenia dla branży budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Dla każdego przykładu omawiana jest technologia wykonania robót, użyte materiały oraz sposób opracowania przedmiaru robót i wycena danej roboty.

W ramach kursu uczestnicy poznają obsługę programu do kosztorysowania Norma Pro i/lub Zuzia - do wyboru - na których opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy. Ćwiczenia wykonywane pod okiem doświadczonego praktyka pozwolą uczestnikom prawidłowo sporządzić kosztorysy oraz nabyć umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania i wykorzystać zawarte w programach funkcje dające możliwość m.in.: uzyskania wielostopniowego podziału kosztorysu, tworzenia pozycji scalonych oraz ich agregacji.


 

Kurs przeznaczony jest dla osób:

PROGRAM KURSU

 

I. Część teoretyczno-praktyczna

Podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

3. Przedmiar robót

4. Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

5. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

9. Opracowanie przykładowych przedmiarów

10. Kosztorys robót

11. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

1.Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

2.Przedmiar robót

3.Kosztorys Inwestorski

4.Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

5.Sprawdzenie kosztorysu

6.Wydruki

7.Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF

 

Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

 

 

Cena kursu:

1 500,00 zł netto/1845,00 zł brutto
Ilość miejsc ograniczona!

 

Cena kursu obejmuje:

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP:

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.